ไทยเฮลท์ช่วยน้ำท่วม2011 นนทบุรี

Sharing is caring!

ไทยเฮลท์ นพ.กิจการ จันทร์ดา อาสากับแพทยสภาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2011 จังหวัดนนทบุรี
2011flood18_s